VÅRSØG – If You Were Gone – Alexander Rybak

If You Were Gone – Vårsøg – Alexander Rybak

The song “If You Were Gone” is original the Norwegian song “Vårsøg” (Longing for Spring) by Henning Sommero. Here is the original lyrics in Norwegian and English

Lyrics: Hans Hyldbakk Music: Henning Sommerro

No skin det sol e høgste Svealiå

No bli det vår, det kjenne e so vel
De søng så trongt kring alle dalasiå
å synnåvinn han kjem å gjer me sel.

Når sommarn kjem, da bli det fint e fjellå,
da ska e dit å hør kår bekkjinn søng,
å kliv te topps e brattast berjestellå
å vea tort å tåg å tåbærløng.

E kjenne lokt tå gras kring alle haua,
å sola skin, å bjøllåin kling så kløkt.
Å tjønninn legg så blank der e ska laua
me berg ekreng, der e kainn sol me trøkt.

Ådu, å du, kår sårt å sælt e stoinna,
når sola skin frå kvite høgdå ne.
Da væt e vår’n han e kje lenger oinna
at e får levva slik ein somar te.

Da væt e vesst at bekkjinn legg å venta
poinn kalle isa me så sval ein drekk.
– Når hausten kjem å sistkveldskløva henta,
da ska e takk for sommarn så e fekk

English translation

by Irena Bay

“Longing for spring”

Now sun is shining on the steepest hillside

now sping is coming, I can feel it well
Nature is singing all around the valley
and the southern wind comes and make me happy

When summer comes, then it will be fine in the mountains
then I am going there and listen to the singing brook
and climb to the top of the steepest mountainside
and smell mountain flowers and heather

I feel the smell of grass aroung the hillsides
sun is shining and the bells (on the cattle and sheep) are ringing softly
And the lake is shiny where I will go bathing
with hills all around so I can sunbathe safely

Oh dear oh dear, how tender and wonderful is the moment
when sun is shining down from the clear sky
Then I know spring is not further away
than that I can live to see another summer

Then I know for sure that the brook is waiting
underneath the ice with an icy drink
When autumn comes and get the last horse load of hay
then I will thank for the summer I was given

Russian version

2 thoughts on “VÅRSØG – If You Were Gone – Alexander Rybak”

 1. Thank you for translating this song.
  And I’ve been searching for another Norweigan song, however, I couldn’t.
  Would you mind if I request you to get this song into English?

  Title: E Slåttateja

  Du går så bratt ette allmannvæja
  å fint bli fare frå fotå din’
  Meinn vi ska møtast e sommå tæja,
  når haustkvellsdåjja e skåra skin.

  Du trø e ståppå så stronk å strakjin,
  å stor e status, så stør kan bli.
  Meinn e trødd framme å kledd me nakjinn
  å tedd me tuppåt e all mi ti.

  Meinn når vi kjem innåt elvafara
  å kar’n me jåa he kvesst si klo,
  så ska du sjå at på kjerkegara
  der sett dem såt’ tå åss båe to.

  Å så æn mårgå ska såtåinn kastast,
  da blir det spørsmål om vakkert ver.
  Fær løinn skår lyt e sikkert lastast.
  men får du høytørk fær fager fer?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *