Till En Vildmarkspoet

 

CONTAINS:

1. Swedish lyrics

2. Authorazed English translation

3. Literal English translation

4. Polish translation (Polski)

5. Romanian translation (Român)

6. Czech translation (český)

7. Greek translation (ελληνικά)


1. Swedish lyrics

by Mats Paulson

Och snön föll vit i vinterskog
där räven stod på lur
för tystnaden i blånad vildmarkstrakt.
Här dröjde du vid kojans eld
och drömde om en vår
och skrev din sång och höll vid milan vakt.

Nu porlar den i vårens tid
din fors i milsvid skog!
Nu surrar den av bin din sommaräng!
Jag anar spår av kärva steg
som trötta spelmän tog
och rosors blod
i ton från sorgens sträng.
Än sjunger vinden vida,
när hösten brinner röd,
din sång om livets villkor,
om kamp för hem och bröd.
Nu porlar den i vårens tid
din fors i milsvid skog!
Nu surrar den av bin
din sommaräng!
Jag anar spår av kärva steg
som trötta spelmän tog
och rosors blod
i ton från sorgens sträng.

Du vandrare, du speleman,
du kung i tiggardräkt,
du brann i natten fylld av köld och is.
Den eld som brann den värmer än,
din saga och din dikt
om evig sol och sommarparadis.

Nu porlar den i vårens tid
din fors i milsvid skog!
Nu surrar den av bin din sommaräng!
Jag anar spår av kärva steg
som trötta spelmän tog
och rosors blod
i ton från sorgens sträng.
Än sjunger vinden vida,
när hösten brinner röd,
din sång om livets villkor,
om kamp för hem och bröd.
Nu porlar den i vårens tid
din fors i milsvid skog!
Nu surrar den av bin
din sommaräng!
Jag anar spår av kärva steg
som trötta spelmän tog
och rosors blod
i ton från sorgens sträng.

 

2. Authorized English version of the song

Lyrics: Mats Paulson / Philip K. Nelson

 

“To a Poet in the Wilderness”

The snow fell white in Winter´s woods
where foxes stood on guard,
in silence in the timber-cutters gash
In patient watch you also stood,
as charcoal slowly charred,
composing verse while embers turned to ash.

Loud ripples from the river-bed.
The forest stretches wide.
The busy bees are buzzing now it´s Spring.
I sense the sound of heavy tread
as tired fiddlers stride,
and roses bleed in tune with sorrow´s strings.
The wild winds sing their sombre tones
when Autumn turns to red.
The song of tribulation,
the fight for daily bread.
Loud ripples from the river-bed.
The forest stretches wide,
The busy bees are buzzing now it´s Spring.
I sense the sound of heavy tread
as tired fiddlers stride,
and roses bleed in tune with sorrow´s strings.

A wanderer, a minstrel man,
a king, though clad in rags.
A charcoal burner, midst the snow and ice.
The flame you lit still spreads your heat
in stories and in verse
on sunlight in a Summer paradise.

Loud ripples from the river-bed.
The forest stretches wide.
The busy bees are buzzing now it´s Spring.
I sense the sound of heavy tread
as tired fiddlers stride,
and roses bleed in tune with sorrow´s strings.
The wild winds sing their sombre tones
when Autumn turns to red.
The song of tribulation,
the fight for daily bread.
Loud ripples from the river-bed.
The forest stretches wide,
The busy bees are buzzing now it´s Spring.
I sense the sound of heavy tread
as tired fiddlers stride,
and roses bleed in tune with sorrow´s strings.

3. Literal English translation

by Ingegerd Claesson

And snow fell white in winter forest
Where the fox was keeping guard
for the stillness in a wilderness turning blue
Here you remained by the fire in the cabin
and dreamed about a spring
and wrote your song and stood guard by the charcoal pit

Now it’s purling in the time of spring
your wild river in a vast forest
Now it’s buzzing of bees your summer meadow
I sense traces of heavy steps
that tired fiddlers took
and the blood of roses
in the tones from the string of sorrow
Yet the wind is singing widely
when autumn is burning red
Your song about the conditions of life
about the fight for life and bread.
Now it’s purling in the time of spring
your wild river in a vast forest
Now it’s buzzing of bees your summer meadow
I sense traces of heavy steps
that tired fiddlers took
and the blood of roses
in the tones from the string of sorrow.

A wanderer, A fiddler,
A king in beggers’ clothes
you burnt in the night full of cold and ice.
The fire that was burning it still warms,
your fairytale and your poem
about enternal sun and summer paradise.

Now it’s purling in the time of spring
your wild river in a vast forest
Now it’s buzzing of bees your summer meadow
I sense traces of heavy steps
that tired fiddlers took
and the blood of roses
in the tones from the string of sorrow
Yet the wind is singing widely
when autumn is burning red
Your song about the conditions of life
about the fight for life and bread.
Now it’s purling in the time of spring
your wild river in a vast forest
Now it’s buzzing of bees your summer meadow
I sense traces of heavy steps
that tired fiddlers took
and the blood of roses
in the tones from the string of sorrow.

———————–

*Comment from Ingegerd C.:
I’m pretty sure the poet Mats Paulson has in mind is Dan Andersson, a famous Swedish poet http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Andersson , since there are a lot of things in the lyrics that has been fetched from his poems. It’s not easy to translate since the lyrics makes me think of things that I’m not sure people unfamiliar with Dan Andersson will think of.
To begin you need to know that our poet in the wilderness is a charcoal burner, who is alone far out in the deep forest watching a “mila” ( google translates it with charcoal pit,  http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolmila)

 

4. Polish translation

by Martyna Jasińska

Biały śnieg spadł w zimowym lesie
Gdzie lis trzymał straż
Dla spokoju na siniejącym pustkowiu
zostałeś
Cierpliwie oglądając,
jak węgiel powoli się zwęglał
komponując zwrotkę, kiedy żar
obracał się w popiół

Głośne fale z koryta rzeki.
Rozciąga się szeroki las.
Zajęte pszczoły bzyczą teraz jest Wiosna.
Przeczuwam dźwięk ciężkich kroków
jak kroki zmęczonych skrzypków,
i róże krwawią w zgodzie ze smutkiem strun.

Dzikie wiatry śpiewają swoje ponure nuty
gdy czerwieni się jesień.
Pieśń boleści,
walka o powszedni chleb.

Głośne fale z koryta rzeki.
Rozciąga się szeroki las.
Zajęte pszczoły bzyczą teraz jest Wiosna.
Przeczuwam dźwięk ciężkich kroków
jak kroki zmęczonych skrzypków,
i róże krwawią w zgodzie ze smutkiem strun.

Wędrowiec, rybałt,
król, choć ubrany w łachmany.
Wypalacz węgla, wśród śniegu i lodu.
Płomień, który rozpaliłeś,
nadal rozprzestrzenia ciepło
w opowieściach i wierszach
na świete słonecznym w Letnim raju.

Głośne fale z koryta rzeki.
Rozciąga się szeroki las.
Zajęte pszczoły bzyczą teraz jest Wiosna.
Przeczuwam dźwięk ciężkich kroków
jak kroki zmęczonych skrzypków,
i róże krwawią w zgodzie ze smutkiem strun.

Dzikie wiatry śpiewają swoje ponure nuty
gdy czerwieni się jesień.
Pieśń boleści,
walka o powszedni chleb.

Głośne fale z koryta rzeki.
Rozciąga się szeroki las.
Zajęte pszczoły bzyczą teraz jest Wiosna.
Przeczuwam dźwięk ciężkich kroków
jak kroki zmęczonych skrzypków,
i róże krwawią w zgodzie ze smutkiem strun.

5. Romanian translation

by Jenia

“Poet în pustie”

Şi zăpadă care se încadrează alb în pădure de iarnă
În cazul în care este vulpea paza
Liniştit adâncimi albăstruie.
Aici ai stat într-o cabină de foc
Şi vise de primăvară, şi a scris cântecul său,
Şi au stat de pază la huilă.

Graba acum primavara
Dvs. râu agitat în pădure vastă.
Acum, albinele zumzet luncă dumneavoastra de vara.
Simt urme de paşi grele
Obosit de violonişti
Şi sânge de trandafiri
În motivele de un şir de Tears.
Deja vântul cântă peste tot,
Atunci când străluceşte roşu de toamnă
Dvs. cantec de pe vicisitudinile de soarta,
La lupta pentru viaţă şi pâine.
Graba acum primavara
Dvs. râu agitat în pădure vastă.
Acum, albinele zumzet luncă dumneavoastra de vara.
Simt urme de paşi grele
Obosit de violonişti
Şi sânge de trandafiri
În motivele de un şir de Tears.

Wanderer, artist vagabond
Regele, deşi îmbrăcat în zdrenţe.
Collier în zăpadă şi gheaţă.
Foc pe care le aprins,
răspândirea în continuare căldură dvs.
în poveşti şi poezii
de lumina soarelui în paradisul de vară.

Graba acum primavara
Dvs. râu agitat în pădure vastă.
Acum, albinele zumzet luncă dumneavoastra de vara.
Simt urme de paşi grele
Obosit de violonişti
Şi sânge de trandafiri
În motivele de un şir de Tears.
Deja vântul cântă peste tot,
Atunci când străluceşte roşu de toamnă
Dvs. cantec de pe vicisitudinile de soarta,
La lupta pentru viaţă şi pâine.
Graba acum primavara
Dvs. râu agitat în pădure vastă.
Acum, albinele zumzet luncă dumneavoastra de vara.
Simt urme de paşi grele
Obosit de violonişti
Şi sânge de trandafiri
În motivele de un şir de Tears.

6. Czech translation

by Jitka Holanová

“Pro básníka divočiny”

A bílý sníh padal v zimním lese.
Tam, kde liška držela stráž
V tiché modravé divočině
Tady zůstávals u ohně v chatě
A snil o jaru
A psal svou píseň, zatímco jsi hlídal milíř

Nyní zurčí jarem
tvá divoká řeka v hlubokém lese
Nyní bzučí včely na tvé letní louce
Vnímám stopy těžkých kroků
které zanechal unavený houslista
a krev růží
v tónech, ze strun smutku
Stále v dálce zpívá vítr
když podzim září rudou barvou
Tvou píseň o životních zkouškách
O boji za život a chléb.
Nyní zurčí jarem
tvá divoká řeka v hlubokém lese
Nyní bzučí včely na tvé letní louce
Vnímám stopy těžkých kroků
které zanechal unavený houslista
a krev růží
v tónech, ze strun smutku

Ty, potníku, ty, houslisto,
Ty, králi v rouše žebráka.
To ty jsi hořel v noci plné chladu a ledu.
Ten oheň, který hořel, stale ještě hřeje,
Ve tvých příbězích a tvých básních
O nekonečném slunci a letním ráji.

Nyní zurčí jarem
tvá divoká řeka v hlubokém lese
Nyní bzučí včely na tvé letní louce
Vnímám stopy těžkých kroků
které zanechal unavený houslista
a krev růží
v tónech, ze strun smutku
Tvá píseň o životních zkouškách
O boji za život a chléb
Nyní zurčí jarem
tvá divoká řeka v hlubokém lese
Nyní bzučí včely na tvé letní louce
Vnímám stopy těžkých kroků
které zanechal unavený houslista
a krev růží
v tónech, ze strun smutku.

7. Greek translation

by Yannis Papadopoulos

“Προς έναν ποιητή στην ερημιά”

Και το χιόνι έπεσε λευκό στο δάσος του χειμώνα
ενώ οι αλεπούδες φρουρούσαν
της ησυχία την ερημιά, που βάφονταν γαλάζια.
Έμεινες στο δωμάτιο, δίπλα στη φωτιά,
ονειρεύτηκες την άνοιξη
και έγραψες το τραγούδι σου πλάι στη φωτιά.

Τώρα είναι άνοιξη και το άγριο σου ποτάμι
κυλά στο βαθύ δάσος.
Τώρα βουΐζει από μέλισσες το καλοκαιρινό σου λιβάδι.
Νιώθω τα χνάρια από βαρείς βηματισμούς
κουρασμένων βιολιστών
και το αίμα των ρόδων
στις νότες από τις χορδές της λύπης.

Ωστόσο ο άνεμος τραγουδάει πλατιά
όταν η άνοιξη πυρακτώνεται
το τραγούδι σου για τα βάσανα της ζωής,
τη μάχη για επιβίωση και ψωμί.

Τώρα είναι άνοιξη και το άγριο σου ποτάμι
κυλά στο βαθύ δάσος.
Τώρα βουΐζει από μέλισσες το καλοκαιρινό σου λιβάδι.
Νιώθω τα χνάρια από βαρείς βηματισμούς
κουρασμένων βιολιστών
και το αίμα των ρόδων
στις νότες από τις χορδές της λύπης.

Ένας περιπλανώμενος, ένας βιολιστής,
ένας βασιλιάς με ρούχα ζητιάνου.
Άναψες φωτιά στη γεμάτη παγωνιά νύχτα.
Η φωτιά που έκαιγε ακόμα ζεσταίνει
το παραμύθι σου και το ποίημά σου
για τον αιώνιο ήλιο και τον παράδεισο του θέρους.

Τώρα είναι άνοιξη και το άγριο σου ποτάμι
κυλά στο βαθύ δάσος.
Τώρα βουΐζει από μέλισσες το καλοκαιρινό σου λιβάδι.
Νιώθω τα χνάρια από βαρείς βηματισμούς
κουρασμένων βιολιστών
και το αίμα των ρόδων
στις νότες από τις χορδές της λύπης.

Ωστόσο ο άνεμος τραγουδάει πλατιά
όταν η άνοιξη πυρακτώνεται
το τραγούδι σου για τα βάσανα της ζωής,
τη μάχη για επιβίωση και ψωμί.

Τώρα είναι άνοιξη και το άγριο σου ποτάμι
κυλά στο βαθύ δάσος.
Τώρα βουΐζει από μέλισσες το καλοκαιρινό σου λιβάδι.
Νιώθω τα χνάρια από βαρείς βηματισμούς
κουρασμένων βιολιστών
και το αίμα των ρόδων
στις νότες από τις χορδές της λύπης.

13 thoughts on “Till En Vildmarkspoet”

 1. Croatian:

  “Pjesniku u divljini”

  I bijeli snijeg je padao u zimskoj šumi
  Gdje je lisica stražarila
  za mir i plavu divljinu.
  Tu si ostao kraj vatre u kolibi,
  sanjao o proljeću
  i pisao svoju pjesmu pokraj vatre.

  Sada buja u vrijeme proljeća
  tvoja divlja rijeka u velikoj šumi.
  Sada tvoja ljetna livada zuji od pčela.
  Osjećam tragove teških koraka
  tih umornih violinista,
  i krv ruža
  u tonovima žica tuge.
  Ipak vjetar pjeva naveliko
  dok jesen gori crveno,
  Tvoju pjesmu o uvjetima života,
  o borbi za život i smrt.
  Sada buja u vrijeme proljeća
  tvoja divlja rijeka u velikoj šumi.
  Sada tvoja ljetna livada zuji od pčela
  Osjećam tragove teških koraka
  tih umornih violinista,
  i krv ruža
  u tonovima žica tuge.

  Lutalica, violinist,
  kralj u prosjačkoj odjeći,
  izgorio si u ledeno hladnoj noći.
  Vatra koja je gorjela još uvijek grije,
  tvoju bajku i pjesmu
  o vječnom suncu i ljetnom raju.

  Sada buja u vrijeme proljeća
  tvoja divlja rijeka u velikoj šumi.
  Sada tvoja ljetna livada zuji od pčela.
  Osjećam tragove teških koraka
  tih umornih violinista,
  i krv ruža
  u tonovima žica tuge.
  Ipak vjetar pjeva naveliko
  dok jesen gori crveno
  tvoju pjesmu o uvjetima života,
  o borbi za život i kruh.
  Sada buja u vrijeme proljeća
  tvoja divlja rijeka u velikoj šumi.
  Sada tvoja ljetna livada zuji od pčela.
  Osjećam tragove teških koraka
  tih umornih violinista,
  i krv ruža
  u tonovima žica tuge.

 2. GREEK (ελληνικά)

  “Προς έναν ποιητή στην ερημιά”

  Και το χιόνι έπεσε λευκό στο δάσος του χειμώνα
  ενώ οι αλεπούδες φρουρούσαν
  της ησυχία την ερημιά, που βάφονταν γαλάζια.
  Έμεινες στο δωμάτιο, δίπλα στη φωτιά,
  ονειρεύτηκες την άνοιξη
  και έγραψες το τραγούδι σου πλάι στη φωτιά.

  Τώρα είναι άνοιξη και το άγριο σου ποτάμι
  κυλά στο βαθύ δάσος.
  Τώρα βουΐζει από μέλισσες το καλοκαιρινό σου λιβάδι.
  Νιώθω τα χνάρια από βαρείς βηματισμούς
  κουρασμένων βιολιστών
  και το αίμα των ρόδων
  στις νότες από τις χορδές της λύπης.

  Ωστόσο ο άνεμος τραγουδάει πλατιά
  όταν η άνοιξη πυρακτώνεται
  το τραγούδι σου για τα βάσανα της ζωής,
  τη μάχη για επιβίωση και ψωμί.

  Τώρα είναι άνοιξη και το άγριο σου ποτάμι
  κυλά στο βαθύ δάσος.
  Τώρα βουΐζει από μέλισσες το καλοκαιρινό σου λιβάδι.
  Νιώθω τα χνάρια από βαρείς βηματισμούς
  κουρασμένων βιολιστών
  και το αίμα των ρόδων
  στις νότες από τις χορδές της λύπης.

  Ένας περιπλανώμενος, ένας βιολιστής,
  ένας βασιλιάς με ρούχα ζητιάνου.
  Άναψες φωτιά στη γεμάτη παγωνιά νύχτα.
  Η φωτιά που έκαιγε ακόμα ζεσταίνει
  το παραμύθι σου και το ποίημά σου
  για τον αιώνιο ήλιο και τον παράδεισο του θέρους.

  Τώρα είναι άνοιξη και το άγριο σου ποτάμι
  κυλά στο βαθύ δάσος.
  Τώρα βουΐζει από μέλισσες το καλοκαιρινό σου λιβάδι.
  Νιώθω τα χνάρια από βαρείς βηματισμούς
  κουρασμένων βιολιστών
  και το αίμα των ρόδων
  στις νότες από τις χορδές της λύπης.

  Ωστόσο ο άνεμος τραγουδάει πλατιά
  όταν η άνοιξη πυρακτώνεται
  το τραγούδι σου για τα βάσανα της ζωής,
  τη μάχη για επιβίωση και ψωμί.

  Τώρα είναι άνοιξη και το άγριο σου ποτάμι
  κυλά στο βαθύ δάσος.
  Τώρα βουΐζει από μέλισσες το καλοκαιρινό σου λιβάδι.
  Νιώθω τα χνάρια από βαρείς βηματισμούς
  κουρασμένων βιολιστών
  και το αίμα των ρόδων
  στις νότες από τις χορδές της λύπης.

 3. @Julia,румынский и молдавский это один и тот же язык,просто говорят на них в двух разных странах .=)Так что мы отлично друг друга понимаем!˙·•●♥๑✿๑♥●•·˙

  1. Женя, я добавила твой перевод. Надеюсь я правильно указала название языка?;)

 4. Could someone please tell me which version of translation should I make in Greek???
  I would be grateful.

 5. Roumanian translation
  “Poet în pustie”

  Şi zăpadă care se încadrează alb în pădure de iarnă
  În cazul în care este vulpea paza
  Liniştit adâncimi albăstruie.
  Aici ai stat într-o cabină de foc
  Şi vise de primăvară, şi a scris cântecul său,
  Şi au stat de pază la huilă.

  Graba acum primavara
  Dvs. râu agitat în pădure vastă.
  Acum, albinele zumzet luncă dumneavoastra de vara.
  Simt urme de paşi grele
  Obosit de violonişti
  Şi sânge de trandafiri
  În motivele de un şir de Tears.
  Deja vântul cântă peste tot,
  Atunci când străluceşte roşu de toamnă
  Dvs. cantec de pe vicisitudinile de soarta,
  La lupta pentru viaţă şi pâine.
  Graba acum primavara
  Dvs. râu agitat în pădure vastă.
  Acum, albinele zumzet luncă dumneavoastra de vara.
  Simt urme de paşi grele
  Obosit de violonişti
  Şi sânge de trandafiri
  În motivele de un şir de Tears.

  Wanderer, artist vagabond
  Regele, deşi îmbrăcat în zdrenţe.
  Collier în zăpadă şi gheaţă.
  Foc pe care le aprins,
  răspândirea în continuare căldură dvs.
  în poveşti şi poezii
  de lumina soarelui în paradisul de vară.

  Graba acum primavara
  Dvs. râu agitat în pădure vastă.
  Acum, albinele zumzet luncă dumneavoastra de vara.
  Simt urme de paşi grele
  Obosit de violonişti
  Şi sânge de trandafiri
  În motivele de un şir de Tears.
  Deja vântul cântă peste tot,
  Atunci când străluceşte roşu de toamnă
  Dvs. cantec de pe vicisitudinile de soarta,
  La lupta pentru viaţă şi pâine.
  Graba acum primavara
  Dvs. râu agitat în pădure vastă.
  Acum, albinele zumzet luncă dumneavoastra de vara.
  Simt urme de paşi grele
  Obosit de violonişti
  Şi sânge de trandafiri
  În motivele de un şir de Tears.

  1. @ Женя, это румынский язык? Просто ты пишешь “Roumanian”, а не “Romainan” , как я привыкла…:) Спасибо тебе огромное за переводы! Молдавский и румынский близкие языки, вы понимаете друг друга??

 6. Polish translation:

  Biały śnieg spadł w zimowym lesie
  Gdzie lis trzymał straż
  Dla spokoju na siniejącym pustkowiu
  zostałeś
  Cierpliwie oglądając,
  jak węgiel powoli się zwęglał
  komponując zwrotkę, kiedy żar
  obracał się w popiół

  Głośne fale z koryta rzeki.
  Rozciąga się szeroki las.
  Zajęte pszczoły bzyczą teraz jest Wiosna.
  Przeczuwam dźwięk ciężkich kroków
  jak kroki zmęczonych skrzypków,
  i róże krwawią w zgodzie ze smutkiem strun.

  Dzikie wiatry śpiewają swoje ponure nuty
  gdy czerwieni się jesień.
  Pieśń boleści,
  walka o powszedni chleb.

  Głośne fale z koryta rzeki.
  Rozciąga się szeroki las.
  Zajęte pszczoły bzyczą teraz jest Wiosna.
  Przeczuwam dźwięk ciężkich kroków
  jak kroki zmęczonych skrzypków,
  i róże krwawią w zgodzie ze smutkiem strun.

  Wędrowiec, rybałt,
  król, choć ubrany w łachmany.
  Wypalacz węgla, wśród śniegu i lodu.
  Płomień, który rozpaliłeś,
  nadal rozprzestrzenia ciepło
  w opowieściach i wierszach
  na świete słonecznym w Letnim raju.

  Głośne fale z koryta rzeki.
  Rozciąga się szeroki las.
  Zajęte pszczoły bzyczą teraz jest Wiosna.
  Przeczuwam dźwięk ciężkich kroków
  jak kroki zmęczonych skrzypków,
  i róże krwawią w zgodzie ze smutkiem strun.

  Dzikie wiatry śpiewają swoje ponure nuty
  gdy czerwieni się jesień.
  Pieśń boleści,
  walka o powszedni chleb.

  Głośne fale z koryta rzeki.
  Rozciąga się szeroki las.
  Zajęte pszczoły bzyczą teraz jest Wiosna.
  Przeczuwam dźwięk ciężkich kroków
  jak kroki zmęczonych skrzypków,
  i róże krwawią w zgodzie ze smutkiem strun.

  I think it’s correct, but I would be grateful if someone would check it 😉

  1. @Martyna, please, add the translation of the name of the song;)) And thanks for you work!

Leave a Reply

Your email address will not be published.