The Perfect Birthday Present to the Fiddler (translation to Slovak)

Milí priatelia!

Ako iste viete, Alexandrove narodeniny pomaly klopú na dvere. Už nejaký čas sme rozmýšľali, aký darček by sme mu mohli prichystať. Čo dať mladému chlapcovi, ktorý má hádam viac ako všetko?

Alexander raz povedal, že dôvodom prečo sa venuje hudbe je: pretože chcem vidieť ľudí usmievať sa. U nás sa mu to podarilo. Odkedy počúvame, ako nám prostredníctvom piesní, tónov svojich huslí a za sprievodu tanečníkov z Frikar rozpráva svoje „Rozprávky“, sme šťastnejší – až príliš, ako by sa mohlo zdať našim susedom 😉

Faktom je, že nás zmenil!

Faktom je, že HUDBA NÁS MENÍ!

Čo by sme teda mohli dať Alexandrovi Rybakovi na jeho 24. narodeniny? Viac ľudí a viac detí, opätujúcich mu jeho úsmev. Viac ľudí, ktorí mu budú vďační za to, že existuje, za jeho účasť vo Veľkej cene Eurovízie 2009, za to že napísal svoju „Rozprávku“ a podelil sa s ňou so svetom, (za vytvorenie jeho FaceBookovej stránky) … za splnenie ich vlastnej rozprávky!

Vážené dámy, vážení páni!

Dovoľte nám oficiálne vyhlásiť začiatok projektu

„Perfektný narodeninový darček pre huslistu“!

Veríme, že perfektným darčekom pre Alexandra by bolo vyzbierať peniaze na charitný projekt, ktorý je blízky jeho srdcu!

Od dnešného dňa do 12. mája 2010 (deň do Alexandrových narodenín) my, publikum a fanúšikovia Alexandra Rybaka, prispievame a skúsime vyzbierať čo možno najviac peňazí na zvláštny projekt nazvaný „Playing for the future“ (hráme pre budúcnosť) organizovaný „Valdres Sommersymphoni“ (Valdreskou letnou symfóniou) v Nórsku.

„Valdres Sommersymphoni“ je významná medzinárodná letná škola klasickej hudby pre deti a mladých ľudí. Ale je viac ako to! Škola zriadila fond a organizuje veľké koncertné festivaly s účasťou významných nórskych umelcov (Alexander Rybak je jedným z nich) aby vyzbierala peniaze pre svoj charitatívny projekt „Hráme pre budúcnosť“.

Takto vyzbierané peniaze umožňujú účasť na Valdreskej letnej škole aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých rodičia nedokážu zaplatiť školné a cestovné výdaje. Takíto mladí hudobníci dostávajú možnosť hrať a zúčastniť sa letnej školy.

Naviac, letná škola podporuje hudobno-vzdelávacie projekty v chudobných krajinách.

Pilotným projektom na ktorom Playing for a Future spolupracuje, je „Redefine Western Cape Project“ v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike. Tento projekt pod vedením Ronnieho Saamaia, sa venuje deťom z chudobných oblastí mesta a jeho okolia. Deti dostávajú bezplatné hodiny hry na hudobný nástroj. Ronnie Saamai je jedným z najlepších učiteľov hry na husle v Južnej Afrike, venoval svoj život pomoci deťom a dobrovoľníckej práci venoval nespočítateľné množstvo hodín.

V tomto roku sa projekt rozširuje na Palestínu, Jordánsko, Vietnam a Brazíliu.

Tým, že deti z chudobných pomerov získavajú hudobné vzdelanie, dostávajú hudobné nástroje a zoznamujú sa a trávia čas s profesionálnymi hudobníkmi, spoznávajú tieto deti alternatívu voči životu v chudobe a získavajú nádej na lepšiu a jasnejšiu budúcnosť.

V roku 2009, po svojom víťazstve na Veľkej cene Eurovízie v Moskve a na vrchole svojej celoeurópskej popularity, Alexander Rybak prišiel do Valdresu a stal sa ambasádorom „Playing for a Future“ . Svojim vystúpením na festivale so symfonickým orchestrom mladých muzikantov pomohol získať vysokú finančnú čiastku, pretože si ho každý chcel vypočuť. Aj v tomto roku sa znovu chystá do Valdresu, aby prispel svojim dielom na dobrý účel

A my chceme prispieť tiež – pretože hudba nás mení!

Na oficiálnej facebookovej stránke Alexandra Rybaka je registrovaných viac ako 68 tisíc ľudí. Ak by každý z nás prispel len jedným Eurom, dokázali by sme mnoho zmeniť.

Dajme Alexandrovi dar detského úsmevu. Úsmevu detí, ktorých rozprávka sa stala skutočnosťou, pretože Alexander je tu a pretože my sme pomohli!

***

Ak chcete pomôcť, prosím pošlite do 12. mája 2010 peniaze na nižšie uvedený účet (nezáleží na tom koľko, ale samozrejme, čím viac vyzbierame tým lepšie)*. 13. mája 2010 „Valdres Sommersymphoni“ oznámi Alexandrovi aj nám, koľko sme vyzbierali.

Majiteľ účtu: Nor-Aurdal kommune (municipality)
Účet číslo:: 6182 05 02093
Adresa banky: Nordea Bank Norge Asa, postboks 1166 Sentrum, 0107
Oslo.
Swift/bic: NDEANOKK
IBAN: NO3061820502093
Poznámka k platbe: «Donation for Playing for a Future»

Alex pracoval v roku 2009 vo Valdreskej letnej škole ako inštruktor:

(“Playing for a Future” concert:)

(the fiddler meets mini fiddlers in Valdres:)

* Peniaz idú priamo na účet „Valdres Sommersymphoni“.

** Viac informácií o projekte “Playing for a Future” získate na stránke http://www.sommersymfoni.no/index.asp?id=27564
http://translate.google.dk/translate?js=y&prev=_t&hl=da&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fvaldres.laboremus.no%2Findex.asp%3Fid%3D27564&sl=no&tl=en.
*** Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte „Valdres Sommersymphoni post@sommersymfoni.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *