Tag Archives: Belarusian

Nebaskhil Europy (Belarusian version of Europe’s Skies)

Music by Alexander Rybak . Belarusian lyrics by Gleb Labadzenka

Transliteration by Olina Novikova

Supakoj mjane na nebe dushy,
U sjertsy ljubou ty zapіshy,
Vyvuchaju ja tsjabe da drabnіts,
Maru z taboj razam sasnіts’
Continue reading Nebaskhil Europy (Belarusian version of Europe’s Skies)