“Stjernen vår” – Alexander Rybak – video and lyrics

“Stjernen vår” (Our star) was performed by Alexander Rybak and Ingeborg Walther for the first time in the Norwegian TV-show “Allsang på grensen” 4.7.2019

“Stjernen vår” is a song from Alexander Rybak’s children’s book “Trolle og den magiske fela” and is written by Alexander and his father Igor.

The night Trolle and Alva became friends there was a star shining brighter than the others. Alva pointed at the star and said: “Let this be our star from now on, and it will always shine for us, no matter how far we are apart”.

The Norwegian lyrics are translated to English by Jorunn Ekre and Anastasia Silakova.

Stjernen vår

Alva:
When everything feels dark and hopeless
and the heart cries silently
look up, our star is shining
and healing all the wounds

Look, it shines just for us
every flower awakens
and soon the darkness will fade away
I’m with you, my friend

Trolle:
There once was a time
when hope was gone
they pushed me away over and over again
I fled from myself
I had no choice

Too late for me to turn back
but then one day you came
and woke all hope again
you called me your friend

Trolle and Alva:
Whatever happens to me
I’ll never forget you
and no mountain can keep us apart
our star shows us the way

And soon the darkness will fade away
I’m with you, my friend

Norwegian lyrics :

Stjernen vår

Alva:
Når alt er mørkt og tomt
og hjertet gråter stumt
se opp, der skinner stjernen vår
og leger alle sår

Se, den skinner kun for oss
der våkner hver en blomst
og snart vil mørket svinne hen
jeg er hos deg, min venn

Trolle:
Det var en gang en tid
da håpet var forbi
de skjøv meg vekk gang på gang
jeg flyktet fra meg selv
jeg hadde ingen valg

For sent for meg å snu
men så en dag kom du
og vekket alle håp igjen
du kalte meg din venn

Trolle og Alva:
Hva enn som hender meg
jeg glemmer aldri deg
og ingen fjell får skille oss
vår stjerne viser vei

Og snart vil mørket svinne hen
jeg er hos deg, min venn

Leave a Reply

Your email address will not be published.