Fan reports from meeting Alexander in Warsaw, Poland, 14.04.2016

Fans meeting Alexander Rybak in Warsaw, Poland.

Anna Katus and Ania Bednarek have been so kind and shared with us their happy meeting with Alexander. Enjoy their reports and the nice video made by Ania Bednarek.

 

Alexander Rybak Poland fan report 2016 Anna BednarekReport by Ania Bednarek:

We, a quite small group of  fans met, as usual, a late Alex and entered the hotel. After a pleasant greeting it was time for autographs. Apparently they were in a hurry to get to the airport, but everyone got their picture and a short talk. Alex also  did a lot of recordings and photographing (several group photos, a pity that only he has access to them). It was very nice and fun, but unfortunately our beloved Alex Rybak because of a sore throat, did not sing.

I talked a while manager Ramunas and I asked whether they plan to re-live in Poland, which we have been waiting for so many years. He said he would try and always have us in mind, but it’s not that easy. Maybe the weekend after the concert in Ostrava could if they managed, because it’s so close…
In summary, it was wonderful and I am glad that after so many years, finally had a chance to meet Alexander. I gave him jelly beans, of which he was very happy for.
Worth the wait for such moments!

P.S. He came to Poland without his loved one ;)))

 

Anna Katus Alexander Rybak fan report 2016Report by Anna Katus: 

Alexander’s post on Instagram with an invitation to a meeting in the hotel Hampton by Hilton in Warsaw, was a total surprise. I checked several times whether the post was new and if it wasn’t a joke 😀 And when it turned out that it had to be true, I started to think what to do to be at the meeting. This could be my second meeting with him, after 5 years. And it worked! :))) Unfortunately, many fans didn’t manage to organize their arrival in such a short time 🙁

We waited outside the hotel. Alex arrived straight from the TV studio where he had recorded songs for the show “Name that tune” (Jaka to melodia). He took a group photo with us and asked if we wanted to talk in English, Russian or Polish 😀

Then we walked inside, and Alex spent a few minutes with everyone of us chatting, taking photos, giving autographs. He also took photos and recorded videos with his own phone. Two of these photos you can see on his FB. When he was signing my copy of “Trolle” he asked if I liked the music and mentioned that he hopes for the Polish translation.
He was in a great mood. He joked, gave hugs, helped making selfies or even did it himself 😉  He was amazing    I heard that some people ( me as well ) passed on to him greetings from other fans who couldn’t come. That day his posts on Facebook were also full of greetings 🙂 At the end he thanked us for coming, said “bye” and began preparations for the interview which already can be seen on YT 🙂

The reports in Polish

Alexander Rybak Poland fan report 2016 Anna BednarekAnia Bendarek :

Moja krótka obiecana relacja: spotkaliśmy się dosyć niewielką grupką z, podobno jak zwykle, spóźnionym Alexem i weszliśmy do hotelu. Po miłym powitaniu nadszedł czas na autografy. Podobno spieszyli się na samolot, ale każdy zdążył spokojnie zrobić sobie z Nim zdjęcie, a także porozmawiać. Alex też sporo nagrywał, fotografował (kilka zdjęć grupowych, szkoda, że tylko On ma do nich dostęp). Było bardzo miło i wesoło, ale niestety naszego kochanego Rybaczka chyba bolało gardło, niczego nam nie zaśpiewał.

Rozmawiałam chwilkę z managerem Ramunas i ja zapytałam czy planują powtórny koncert w Polsce, na który czekamy od tylu lat. On powiedział, że chcieliby i cały czas o nas pamiętają, ale to wcale nie takie łatwe. Może w weekend po koncercie w Ostravie się uda, bo to tak tak blisko.. Podsumowując, było cudownie i cieszę się, że po tylu latach w końcu miałam okazję poznać Rybaczka. Dałam mu żelki, z których się bardzo ucieszył. Warto czekać na takie chwile!

P.S. Przyleciał do PL bez ukochanej ;)))

 

Anna Katus Alexander Rybak fan report 2016Anna Katus:

Gdy niespodziewanie pojawił się wpis Alexandra na Instagramie z zaproszeniem na spotkanie w hotelu, kilka razy sprawdzałam czy post jest nowy i czy nie jest to jakiś żart 😀  A kiedy okazało się, że to musi być prawda zaczęłam gorączkowo myśleć co zrobić żeby na spotkaniu być. To byłoby moje drugie spotkanie z nim, po 5 latach. No i udało się! :))) Niestety wielu fanów nie dało rady zorganizować swojego przyjazdu z dnia na dzień 🙁

Czekaliśmy przed hotelem. Alex przyjechał prosto ze studia telewizyjnego gdzie nagrywał piosenki do programu “Jaka to melodia”. Na powitanie zrobił sobie z nami zdjęcie grupowe i zapytał czy chcemy rozmawiać po angielsku, rosyjsku czy … polsku 😀

Potem weszliśmy do środka i każdemu Alex poświęcił kilka minut, rozmawiając, robiąc zdjęcia, dając autografy. Sam również kilkakrotnie robił zdjęcia i nagrywał filmiki swoim telefonem. Dwa z tych zdjęć znalazły się na jego FB. Podpisując mój egzemplarz “Trolle” zapytał czy podobała mi sie muzyka i wspomniał, że ma nadzieję, że będzie polskie tłumaczenie.
Był w świetnym nastroju. Żartował, rozdawał uściski, pomagał robić selfie lub nawet sam je robił 😉 Nieziemski z niego facet  Słyszałam jak niektórzy przekazywali pozdrowienia od innych fanów, którzy nie mogli przyjechać. Jego posty na facebooku tego dnia również pełne były pozdrowień Uttrykksikonet smile Na zakończenie podziękował nam za to, że przyszliśmy, powiedział “bye” i zaczęły się przygotowania do wywiadu, który można już obejrzeć na YT 🙂

Leave a Reply