Article: Interview with Alexander Rybak in Finland. 01.02.2014

Article published in paper issue of “Hufvudstadsbladet” on 01.02. 2014

Author: FNB-SPT/HEIDI HAKALA

Provided by Senni MM. English translation by Tessa Lande. English revising by Anni Jowett.

YOU HAVE TO DARE TO TAKE A CHANCE: If you want to succeed in music it is important to dare to try new ways,- says Alexander Rybak.

Picture by LEHTIKUVA/Ves Moilanen

Rybak cracked the music code.

Just in time for the Finnish Eurovision finals the 2009 Norwegian Eurovision winner Alexander Rybak will visit Finland. For next year’s race, he would like to write a song for a Finnish artist.
Many will recall Alexander Rybak, 27, as the guy who along with his violin took Europe by storm with the song Fairytale at Eurovision in Moscow in 2009. Rybak is happy about the lift that Eurovision gave his career, with more than over half a million fans today following on Facebook. “But the Eurovision victory is not a wave you can ride on forever”,- he says.

– You cannot live on a name, but must constantly continue to make good music.

In the years after the Eurovision victory, he had up to 400 concerts a year, something that was about to suck the marrow out of him. The schedule made him feel inadequate, and nowadays he is satisfied with around one hundred concerts a year, which is not actually modest either.

– I had to learn to say no to some concerts to make the other better and full hearted.

Likes the Finnish audience

On Saturday Rybak will perform in Ingå together with the singer Susann Sonntag, who is celebrating fifty years of life and thirty years on stage. Rybak is writing a family musical and is not touring at the moment, but said yes to take part in the show. Because he is very fond of the Finnish audience.

After Eurovision, he toured in Finland and also visited various music classes and worked with students. He was pleasantly surprised by the high musical level.

– In Russia they build school education on a lot of discipline and only a little love, in Norway on a lot of love and a little discipline. In Finland you have found a happy balance,- said Rybak, who was born in Belarus and moved to Norway when he was five years old.

Rybak has not familiarised himself with the Finnish contributions in tonight’s UMK-finals, but says that he would like to write a song for a Finnish artist next year. What kind of song or artist he would like to work with he will not reveal now. The Finnish music’s strength is the melancholic and melodic,- he thinks.

– Many remember Lordi because of the shock factor, but I and many musicians with me, see the perfectly composed song. In the end, music is maths. Those who manage to crack the music code win Eurovision.


Alexander Rybak performing with, among others, Susann Sonntag in the Happy Birthday Show 2014 in Aktia Arena in Ingå today at 1600.

One thought on “Article: Interview with Alexander Rybak in Finland. 01.02.2014”

 1. 2014.02.01 Finlandia
  Wywiad Alexandra Rybaka dla HBL-Hufvudstadsbladet.

  Rybak skruszyl kod muzyczny. Jeśli chcesz odnieść sukces w muzyce, ważne jest, aby odkrywać nowe ścieżki, mówi Alexander Rybak.
  W tym samym czasie kiedy trwal koncert -- final Eurowizji 2014 w Finlandii odwiedzil ja Alexander Rybak zwyciesca ESC 2009. Alex zadeklarowal, ze chciałby napisać piosenkę dla finskiego wykonawcy w konkursie Eurowizji w nastepnym roku.
  Z pewnoscia wielu pamieta Alexandra Rybaka, 27, jako chlopaka ze skrzypcami, ktory jak sztorm powalil Eurowizje Moskwa 2009 piosenką Fairytale. Rybak jest zadowolony z tego powiewu popularnosci jaki wniosla Eurowizja w jego karierę, jak i z ponad pół miliona fanów, ktorzy towarzysza mu dzisiaj na Facebooku. Zwycięstwo na Eurowizji nie jest jednak droga po ktorej można jeździć wiecznie, mówi Alex.
  -- Nie mozna żyć na samej popularnosci, trzeba stale kontynuować tworzyc dobrą muzykę. W latach po zwycięstwie w Eurowizji Rybak miał ponad 400 koncertów rocznie, coś co stawalo sie meczace, zabieralo chec do zycia. Harmonogram dzialal, że czuł się niekomfortowo, obecnie ogranicza się do około stu koncertów rocznie, co nie jest wcale skromna iloscia.
  -- Musiałem nauczyć się mówić nie dla niektórych koncertów, aby moc robic lepiej inne i z całym sercem.
  Lubie finska publicznosc.
  W sobotę wystąpi Rybak wspolnie z piosenkarką Susann Sonntag, ktora świętuje pięćdziesiąt lat życia i trzydzieści lat na scenie.
  Alexander obecnie pracuje nad rodzinnym musikalem i daje koncerty i to wcale nie okazyjnie, ale pomimo tego nie odmowil udzialu w show Susann Sonntag, bo bardzo lubi fińska publicznosc.
  Po Eurowizji, muzyk koncertował juz w Finlandii, a także odwiedzil różne zajęcia muzyczne i pracowal z mlodzieza. Był pozytywnie zaskoczony wysokim poziomem muzycznym.
  -- W Rosji buduje sie edukacje szkolna na dużej dyscyplinie i odrobinie miłości, w Norwegii na wiekszej miłości, a mniejszej dyscyplinie. W Finlandii znaleziono złoty środek, powiedział Rybak, który urodził się w obecnej Białorusi i przeniósł się do Norwegii gdy miał pięć lat.
  Rybak nie zapoznal się jeszcze dobrze z fińskimi piosenkami dzisiejszego wieczoru UMK -- finalu, ale mówi, że chcialby napisac piosenkę dla fińskiego artysty w przyszłym roku. Nad jakim rodzajem piosenki lub z ktorym artysta będzie chętnie pracować nie chce ujawnić na tym etapie. Siła fińskiej muzyki jest melancholijnosc i melodyjnosc, myśli Alexander.
  -- Wielu pamięta Lordi z powodu szokujacego wygladu, ale ja i wielu muzyków ze mna widzielismy na pierwszym miejscu idealnie skomponowana piosenke. W końcu muzyka jest matematyka. Ci, którym uda się złamać kod muzyczny wygrywaja Eurowizję.

Leave a Reply

Your email address will not be published.