Alexander Rybak – the new Christmas star. Review of the concert in Kirkelandet church (Kristiansund)

Beautiful: Great atmosphere throughout the whole concert with Alexander Rybak (from left), Mariann Aas Hansen, Tor Endresen, Elisabeth Andreassen and Rune Larsen.

Article in the paper issue of Tidens Krav, published on 29.11.12. Text and pictures: Eilif Odde  and Trygve Strand

Found by Tessa Lande and Venche M. Englihs translation by Hilde M. English revision by Lillian Llewellyn.

The new Christmas star

For 25 years, the “Silent Night, Holy Night” have toured Norway in the weeks before Christmas. With Alexander Rybak joining the team, it is quite possible they can stay on for another 25 years.

For the second time in three days, Kirkelandet church in Kristiansund was completely fully seated because of a touring pre-Christmas concert. On Sunday it was Hanne Krogh and her three tenors that was in action, yesterday we heard the more traditional “Silent Night, Holy Night,” that this year had grown from a quartet to a quintet.

Good choice. 
Perhaps it is the 25th anniversary that is the reason why producer Tore Arne Ranghus have chosen to add Alexander Rybak in addition to Rune Larsen, Marian Aas Hansen, Elisabeth Andreassen and Tor Endresen. Anyway, the choice has been successful. Rybak gave an extra, more energetic dimension to the concert, with his evocative and refreshing violin. His variations around “Vi tenner våre lykter” (We light our lamps) was impressive and the clear concert highlight. From the tour start in Vår Frue’s Church in Trondheim, the reviewer from Adresseavisa (or VG) meant that Rybak did too much merrymaking out of “The Christmas Song.” From our lookout at the gallery yesterday it seemed that Rybak’s performance was quite all right. A concert tradition like this must endure a few youthful pranks if it is to survive.

Fresh debutant: Alexander Rybak is for the first time joining “Silent Night, Holy Night”. The debutant made a brilliant effort.

Complete Conduct 
The atmosphere was set from the first note in Kirkelandet church yesterday. It is a long time since I can remember a concert with a more complete conduct.

With a couple of exceptions, it was not the most typical before Christmas songs we got served. But the content and performance matched the concert’s core idea, manifested through the work of Strømmestiftelsen to eradicate poverty. It is seldom that the roof lifts completely on a concert with Rune Larsen. But he spices up the performances with great stories, taken from a world where many people can recognize themselves. These stories he connects masterfully to the message of Christmas and the next musical performance. He can also be satisfied with his version of “Ikke en spurv til jorden” (Not a sparrow to the ground).

Skilled musicians.
There is much experience in the team behind this Christmas concert. Elisabeth Andreassen and Tor Endresen represents much of this. They should probably have the right songs to get the maximum out of their voices, and it went smoothly yesterday. But “The Prayer” and the likes of that, they can hand over to others. Then “Gabriellas sång” worked far better (it is almost only Swedes who makes it seem real). While Endresen get approved for “You’ll never walk alone.” Mariann Aas Hansen is perhaps the one who sings best. Her “Silent Night, Holy Night” was simple and beautiful, without the chest breath as some other “stars” are tempted to do. The musicians Jon-Willy Rydningen and Olav Torget participated strongly to build the great atmosphere during yesterday’s concert.

2 thoughts on “Alexander Rybak – the new Christmas star. Review of the concert in Kirkelandet church (Kristiansund)”

 1. Kjempegod kritikk
  Dette er den norske originalteksten:

  Den nye julestjernen

  I 25 ÅR har «Stille Natt, Hellige Natt» turnert Norge rundt ukene før jul. Med Alexander Rybak på laget, er det godt mulig de holder på i 25 år til.

  For andre gang på tre dager var Kirkelandet kirke i Kristiansund helt fullsatt i forbindelse med en omreisende førjulskonsert. Søndag var Hanne Krogh og hennes tre tenorer i aksjon, i går fikk vi høre den enda mer tradisjonsrike «Stille Natt, Hellige Natt», som i år hadde vokst fra en kvartett til en kvintett

  Godt valg Muligens er det 25-årsjubileet som er årsaken til at produsent Tore Arne Ranghus har valgt å ta med Alexander Rybak i tillegg til Rune Larsen, Marian Aas Hansen, Elisabeth Andreassen og Tor Endresen. Uansett; valget har vært vellykket. Rybak skapte en ekstra, sprekere dimensjon på konserten, med sitt stemningsskapende og forfriskende fiolinspill. Hans variasjoner rundt «Vi tenner våre lykter» var imponerende og konsertens klare høydepunkt. Under turnestarten i Vår Frues kirke i Trondheim tirsdag mente Adresseavisens anmelder at Rybak gjorde for mye ablegøyer ut av «The Christmas Song». Fra vårt utkikkspunkt på galleriet i går virket Rybaks framføring helt grei. Noen ungdommelig sprell bør en slik konserttradisjon tåle hvis den skal overleve.
  Gjennomført Det var stemning fra første tone i Kirkelandet kirke i går. En mer gjennomført konsert er det lenge siden jeg kan huske.

  Med et par-tre unntak, var det ikke de aller mest typiske (før)julesangene vi fikk servert. Men innhold og framføring sto i stil med konsertens grunnidé, konkretisert gjennom det arbeidet Strømmestiftelsen gjør for å utrydde fattigdom. Det tar sjelden helt av på konserter med Rune Larsen. Men han krydrer forestillingene med gode historier, hentet fra en hverdag hvor mange kan kjenne seg igjen. Disse historiene knytter han på mesterlig vis opp mot julens budskap og neste musikalske innslag. Han kan dessuten være godt bekjent av sin versjon av «Ikke en spurv til jorden».

  Dyktige musikere Det er mye erfaring i teamet rundt denne julekonserten. Elisabeth Andreassen og Tor Endresen representerer mye av dette. De bør nok ha de rette låtene for å få maksimalt ut av stemmene, og det gikk greit i går. Men «The Prayer» og liknende kan de overlate til andre. Da fungerte «Gabriellas sång» langt bedre (det er nesten bare svenskene som får den til virke ekte). Mens Endresen får godkjent for «You’ll never walk alone». Mariann Aas Hansen er kanskje den som synger best. Hennes «Stille Natt, Hellige Natt» var enkel og vakker, med gjennomført linjeføring uten den juksepusten som enkelte andre «stjerner» lar seg friste til. Sterk delaktig til den flotte stemningen under gårsdagens konsert, var musikerne Jon-Willy Rydningen og Olav Torget.

  EILIF ODDE
  eilif.odde@tk.no

  TRYGVE STRAND JOAKIMSEN
  trygve.joakimsen@tk.no
  Bilde tekst
  Vakkert: Flott stemning gjennom hele konserten med Alexander Rybak (fra venstre), Mariann Aas Hansen, Tor Endresen, Elisabeth Andreassen og Rune Larsen.

  Bildetekst 2
  Frisk debutant: Aleksander Rybak er for første gang med på «Stille Natt, Hellige Natt». Debutanten
  gjorde en strålende innsats.

Leave a Reply