Alexander Rybak – Det Gåtfulla Folket

Alexander Rybak performed the song “Det Gåtfulla Folket”  Allsang på Skansen 2009

Lyrics: Beppe Wolgers

Music: Olle Adolphsom

Barn är ett folk och dom bor i ett främmande land,
detta land är ett regn och en pöl.
Över den pölen går pojkarnas båtar ibland,
och dom glider så fint utan köl.
Där går en flicka, som samlar på stenar,
hon har en miljon.
Kungen av träd sitter stilla bland grenar
i trädkungens tron.

Barn är ett folk och dom bor i ett främmande land,
detta land är ett regn och en pöl.
Över den pölen går pojkarnas båtar ibland,
och dom glider så fint utan köl.

Där går en flicka, som samlar på stenar,
hon har en miljon.
Kungen av träd sitter stilla bland grenar
i trädkungens tron.

Där går en pojke, som skrattar åt snö.
Där går en flicka
som gjorde en ö av femton kuddar.
Där går en pojke
och allting blir glass som han snuddar.
Alla är barn och dom tillhör det gåtfulla folket.
Barn är ett folk och dom bor i ett främmande land,
detta land är en äng och en vind.
Där finner kanske en pojke ett nytt Samarkand
och far bort på en svängande grind.

Där går en flicka, som sjunger om kottar,
själv äger hon två.
Där vid ett plank står en pojke och klottrar
att jorden är blå.
Där går en pojke som blev indian.
Där, där går kungen av skugga runt stan och skuggar bovar.

Där fann en flicka en festlig grimas som hon provar.
Alla är barn och dom tillhör det gåtfulla folket.

Barn är ett folk och dom bor i ett främmande land,
detta land är en gård och ett skjul.
Där sker det farliga tågöverfallet ibland vackra kvällar
när månen är gul.
Där går en pojke och gissar på bilar,
själv vinner han jämt.
Fåglarnas sånger i olika stilar är magiska skämt.

Där blir en värdelös sak till en skatt.
Där, där blir sängar till fartyg en natt och går till månen.

Där finns det riken som ingen av oss tar ifrån dem.
Alla är barn, och dom tillhör det gåtfulla folket.
Där går en pojke, som skrattar åt snö.
Där går en flicka
som gjorde en ö av femton kuddar.
Där går en pojke
och allting blir glass som han snuddar.
Alla är barn och dom tillhör det gåtfulla folket.
Barn är ett folk och dom bor i ett främmande land,
detta land är en äng och en vind.
Där finner kanske en pojke ett nytt Samarkand
och far bort på en svängande grind.

Där går en flicka, som sjunger om kottar,
själv äger hon två.
Där vid ett plank står en pojke och klottrar
att jorden är blå.
Där går en pojke som blev indian.
Där, där går kungen av skugga runt stan och skuggar bovar.

Där fann en flicka en festlig grimas som hon provar.
Alla är barn och dom tillhör det gåtfulla folket.

Barn är ett folk och dom bor i ett främmande land,
detta land är en gård och ett skjul.
Där sker det farliga tågöverfallet ibland vackra kvällar
när månen är gul.
Där går en pojke och gissar på bilar,
själv vinner han jämt.
Fåglarnas sånger i olika stilar är magiska skämt.

Där blir en värdelös sak till en skatt.
Där, där blir sängar till fartyg en natt och går till månen.

Där finns det riken som ingen av oss tar ifrån dem.
Alla är barn, och dom tillhör det gåtfulla folket.

English translation

by Ingegerd Claesson

“The enigmatic people”

Children are a people and they live in a foreign country,
this country is a rain or a puddle.
Over the pond are the boys’ boats sometimes,
and they glide so well without even keel.
There goes a girl who collects rocks,
She has one million.
The king of the trees are among the branches
in the tree -King’s tree.

Children are a people and they live in a foreign country,
this country is a rain or a puddle.
Over the pond are the boys’ boats sometimes,
and they glide so well without even keel.

There goes a girl who collects rocks,
She has one million.
The king of the trees are still among the branches
in the tree of the tree – King’s.

There is a boy who laughs at the snow.
There is a girl
that made an island of fifteen pillows.
There is a boy
and everything he touches, becomes ice cream.
All are children and they belong to the enigmatic people.

Children are a people and they live in a foreign country,
this country is a meadow and a breeze.
There finds perhaps a boy, a new Samarkand
and flies away on a swinging gate.

There goes a girl who sings about cones,
she owns two herself.
Where at a fence is a boy and drawsi
that the Earth is blue.
There is a boy who became an Indian.
There is the king of shadow around town and spies on villains.

There a girl, found a festive grimace, that she tries.
All are children and they belong to the enigmatic people.

Children are a people and they live in a foreign country,
this country is a yard and a shed.
There, dangerous train-robberies takes place sometimes in beautiful evenings
when the moon is yellow.

There is a boy and guesses on cars,
himself, he always wins.
Bird songs in different styles are magical jokes.

There, a worthless thing becomes a treasure.
There, beds becomes ships one night and fly to the moon.

There, there are kingdoms, that none of us will take away from them.
All are children, and they belong to the enigmatic people.

One thought on “Alexander Rybak – Det Gåtfulla Folket”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *